Matematik

 


Hur kan man göra matematiken förståelig?

Målgruppen för denna föreläsning är framförallt från och med förskolan till år 6. År 7-9 och gymnasiet är naturligtvis välkomna för att få en kunskap om de lägre åldrarna men också för att väcka egna idéer och nya tankar.

Allt för många elever går idag ut grundskolan utan godkänt betyg i matematik. Med tanke på antal timmar som läggs ner på matematik i grundskolan kan man undra hur matematikundervisningen fungerar i våra skolor idag. Mycket av tiden läggs på matematikens mekanik – hur man ställer upp och räknar, algoritmer. Tiden läggs också på att räkna ett visst antal sidor i boken. I traditionell pedagogik är det ofta boken som styr och färdiga tekniker eller procedurer som står i centrum. Men vad händer med förståelsen? Vad lär sig egentligen eleverna? 

Denna föreläsning handlar om hur man kan arbeta med matematiken från förskolan och uppåt på ett roligt, inspirerande och förståeligt sätt. Jag utgår från läroplanen och kursplanens mål och visar på praktiska exempel ur vardagen. Att själv få uppleva och upptäcka matematiken är också något jag lyfter fram i föreläsningen. 

Önskar du att jag kontaktar dig, skicka en intresseanmälan så kontaktar jag dig.

/Marie