Multipla intelligenser

 

Barn är smarta – fast på olika sätt
Målgruppen för denna föreläsning är förskolan och grundskolan. Gymnasiet är naturligtvis välkomna för att få idéer och tankar kring hur man kan överföra synen på inlärning med hjälp av multipla intelligenser till gymnasieskolan.

Barn är smarta på olika sätt och måste tillåtas få vara det. Multipla Intelligenser gör att barnen får lära sig på olika sätt, vilket ökar möjligheten för fler barn att lyckas i skolan.

Föreläsningen handlar om hur man kan tillämpa Howard Gardners teorier om Multipla Intelligenser i praktiken. Jag berättar på ett inspirerande sätt om hur och varför jag började jobba med Multipla Intelligenser (MI).

Du kommer bl. a att få veta:

  • hur vi gjorde när vi startade med vårt arbete med MI
  • hur man som pedagog kan tänka kring sin egen planering utifrån MI
  • hur eleverna blir mer delaktiga i sitt eget lärande  
  • hur just din MI-profil ser ut
Jag kommer att inspirera dig till att få nya idéer om hur man kan jobba med MI, utan att behöva något speciellt material! Redan nästa dag kan du använda dig av det jag pratat om!

Önskar du att jag kontaktar dig, skicka en intresseanmälan så kontaktar jag dig. /Marie