Jag heter Marie Einarsson och bor i Örebro med min familj. Jag gick ut min lärarutbildning i Göteborg 1992. Under mina första år som lärare jobbade jag i Örebro. Därefter flyttade jag till Stockholm och jobbade där i några år. När jag flyttade tillbaka till Örebro började jag jobba på Eklundaskolan.

Under några år på Eklundaskolan hade vi turen att få en fantastisk rektor som verkligen var en pedagogisk ledare – John Steinberg, www.steinberg.se. Under de år jag jobbade med John diskuterade vi mycket kring ledarskap och jag fick många bra konkreta råd om hur jag kan bli en ännu bättre och tydligare ledare. John har skrivit ett flertal böcker och har ett stort urval av föreläsningar. Jag, tillsammans med min klass har medverkat i en film som hör till boken Ledarskap i klassrummet, som John skrivit. Jag har också varit med och skrivit om matematik i Johns bok Världens bästa fröken. En av Johns föreläsningar handlar just om Ledarskap i klassrummet.När John själv inte hann med att tacka ja till all de erbjudande han fick om att föreläsa om Ledarskap i klassrummet rekommenderade han mig att börja föreläsa om ämnet. En av mina föreläsningar jag nu erbjuder heter just Ledarskap i klassrummet.

1999 började jag och en kollega att diskutera Howard Gardners teori om de multipla intelligenserna. Vi läste litteratur och diskuterade tillsammans fram hur vi vill jobba på ett bra sätt med multipla intelligenser som en naturlig del i undervisningen och vardagen. Vi ville att fler elever skulle känna sig lyckade! Vi ville ta vara på elevernas olika intelligenser för att så många som möjligt av eleverna skulle få en rättvis chans att nå kursplanen och läroplanens mål. Idag är eleverna mycket medvetna om sitt eget sätt att lära och tar ett stort ansvar för sin egen inlärning, vad de är bra på och vad de behöver träna mer på. Multipla intelligenser är inte en metod utan ett synsätt på människan och på inlärning.

När jag började jobba som lärare funderade jag mycket kring matematikundervisningen. Jag jobbar mycket kring mina tankar om hur jag kan göra matematiken rolig och förståelig för eleverna. Utveckling sker naturligtvis hela tiden, men jag har nu hittat en form på matematikundervisningen som passar mig och de grupper jag har. Jag började föreläsa om matematik 1998 för både lärare, studenter och föräldragrupper. Här upptäckte jag den fantastiska kombinationen att både undervisa vuxna och barn. Mellan åren 2000 och 2004 jobbade jag på Örebro Universitet och ansvarade för fackdidaktiken i matematik för blivande 1-7-lärare. Det var väldigt spännande och givande på många sätt.

Mina olika föreläsningsteman är:

  • Ledarskap i klassrummet
  • Barn är smarta, fast på olika sätt - Multipla intelligenser i praktiken
  • Hur man kan göra matematiken rolig och förståelig

Mina föreläsningar bygger på praktiska exempel från vardagen med eleverna. Ett av målen vid mina föreläsningar är att du ska kunna göra en övning som jag visat redan nästa dag. Men det viktigaste målet är naturligtvis att du ska känna dig inspirerad att vidareutveckla dina pedagogiska tankar. 

Önskar ni min hjälp så kontakta mig!
Marie Einarsson

 

Marie