Historiska Matematikberättelser

Under min egen skolgång fick jag alltför ofta svaret: ”Det bara är så!” när jag ifrågasatte varför saker och ting är som det är i matematiken. Det svaret vill inte jag ge mina elever. Oftast finns det en förklaring till varför matematiken ser ut som den gör. Jag tog fasta på detta och bestämde mig för att skriva detta läromedel.
Häftet är en hjälp för dig att introducera nya områden i matematik. Det är viktigt att först utgå från ett historiskt perspektiv för att förstå dagens matematik. Syftet med de nio olika berättelserna är att ge eleverna inspiration, nyfikenhet och lust att lära. De hjälper dig också att beröra målet i läroplanen om den historiska delen i matematiken och att komma igång med ett nytt matematikområde på ett intressant sätt. All fakta i berättelsen är sann medan själva storyn är påhittad. Priset för häftet är 100 kr inklusive moms + frakt.

Beställ via kontaktformuläret